• Phòng họp

Phòng họp

Phòng họp

TeaBreak

Chúng tôi dành hẳn 1 tầng riêng biệt để phục vị quý khách các bữa ăn buffet trong ngày

Phòng họp

Nếu quý khách đi cùng đoàn công ty và có cuộc họp quan trọng thì liên hệ với chúng tôi để sắp xếp phòng

02363834834
0905043333