• Ưu đãi

Ưu đãi đặc biệt của Danang Petro Hotel

Miễn phí 1 set giặt là  / phòng đối với hạng phòng Deluxe và Suite.

Miễn phí đón hoặc tiễn sân bay khi ở tối thiểu 02 đêm trở lên đối với tất cả các hạng phòng.

 

02363834834
0905043333