Hồ bơi

Hồ bơi trên tầng cao nhất mở cửa hàng ngày từ 12:00 tối - 21:00 Hồ bơi nằm trên tầng thượng trên tầng 3 với diện tích tắm nắng. Đi thang máy đến F thứ 3 sau đó đi bộ đến nơi

Tại sao chọn Khách sạn Danang Petro